Kan ull ersätta bubbelplast i framtiden?

Doktorand i Estland har undersökt saken:

Source: Birgit Vaarandi/minupilt.err.ee

In lieu of waste-generating plastic bubble wrap, people could use sheep’s wool as padding in mailed packages, Estonian Academy of Arts (EKA) doctoral student Katrin Kabun said on Vikerraadio program ”Uudis+,” noting that 153,000 kilograms of wool goes to waste annually in Estonia alone. Speaking on Vikerraadio, Kabun said that the wool of a majority of sheep does not meet the necessary standards for yarn production and goes to waste as a result. She added that a reduction in wool consumption has also been influenced by other historical factors, such as a rise in the use of synthetic materials and an increase in meat consumption.

”Sheep farming went the direction of developing meat breeds, where the main priority was increasing the amount of meat and the wool was of secondary importance,” she explained. She noted, however, that wool is a naturally high-tech fiber with a lot of desirable qualities — for example, wool doesn’t ignite easily. ”Wool burns at 600 degrees [Celsius], compared with some 250 degrees for cotton,” Kabun said, adding that wool contains a lot of nitrogen and oxygen as well as a high moisture content level.

According to the doctoral student, when burned, wool does not generate any dangerous combustion residues; rather, it leaves only rapidly cooling ash behind.”When wool burns, it does not release toxic gases into the air,” she said, adding that it does emit an unpleasant smell, but that that doesn’t pose any danger. ”It is a myth that if a solution is ‘eco’ and very green, then it is definitely more expensive,” she added. ”Our calculations did not confirm this.”

Kristina Seema, chief of accountability at logistics company Omniva, said that wool packaging costs €0.60-0.90, and that in Estonia, researchers at EKA and green startup Woola are working on their development. Seema added that consumers themselves are also becoming increasingly environmentally conscious and want to use less plastic packaging. ”No doubt recycling is a very good idea,” she said, praising the use of wool as packaging material. ”This can be taken out of the package and reused dozens of times.” She added that once the wool gets very ragged from use, it can be composted. ”We don’t yet know whether wool will be capable of totally replacing bubble wrap, but we hope that it will,” Seema said.

Home Page

Ullkonferensplanering 8-10 oktober 2020

Nu är vi i full gång med att planera ullkonferens på Gotland 8-10 oktober 2020.

Trots en pågående pandemi finns fortfarande förhoppningen att kunna genomföra en konferens i Visby.
Läs senaste nyhetsbrevet under fliken Baltic Wool Conference där du hittar anvisningar om hur du kan anmäla dig för fler nyhetsbrev.

Läs mer om konferensupplägg, anmälan, villkor etc på
http://www.balticwoolconference.com

Svensk ull attraktivt igen

Filippa K, Acne och Mini Rodini – tre svenska klädmärken som nu gör kläder av svenskt ull. I stället för att vara en kostnad blir ull en inkomstkälla att räkna med för Sveriges fårbönder.Under strecketEmilia Söderholm / TTPublicerad 2020-03-29

Dela artikeln:Ull ny inkomstkälla för svenska fårbönder
Läs artikeln här

Modebranschen och ett tiotal svenska fårbönder har tillsammans startat ”The swedish wool initiative”. Ett initiativ där flera stora märken inom modebranschen köper och använder sig av svensk ull – som annars hade bränts upp.

Claudia Dillmann är fårägare och ull-och skinnansvarig i Svenska Fåravelsförbundet. Hon inventerar hur mycket ull som finns att tillgå och i nuläget rör det sig om cirka tre ton ull från fårägare i Sverige.

– Det finns ett stort intresse och det har pekat rätt upp, säger hon.

Filippa K har hittills tagit fram två tröjor av svenskt ull. Den ena beskriver Claudia Dillmann som en riktig ”slitvargströja” som lämpar sig för utomhusaktiviteter. Den andra är en finare damtröja.

Istället för att förlora pengar på att transportera bort ull som inte kan användas är det nu en möjlig inkomstkälla. De företag som köper ullen gör det till ett pris på 45 kronor per kilo.

– Det är vi hyfsat nöjda med. Det är en början och det täcker iallafall en del av våra kostnader, säger Claudia Dillmann.

Ullförsäljningen kommer också med utmaningar. Ull är ett skrymmande material och för att kunna leverera den till företagen på bästa sätt krävs ullpressar.

– De är hiskeligt dyra. Vi försöker skicka ullen till de större gårdarna där det finns ullpressar. Men drömmen är ju att ha en mobil ullpress som kan skickas runt bland gårdarna, säger Dillmann.

Men den nya efterfrågan på svensk ull ställer också nya krav på fårbönderna.

– Det har verkligen blivit ett stort intresse för hur vi ska gå till väga. Vi fårbönder måste lära oss mer om vad som är kvalité och tillgodose efterfrågan och leverera det, säger hon.

Fakta: Bakgrund

2018 rapporterade Ekot att över 1 000 ton fårull slängdes och brändes upp varje år. Samtidigt importerade Sverige ull från utlandet för flera miljoner kronor.

Priset på ull har legat på allt mellan 5-50 kronor per kilo beroende på kvalité. Riktigt fin ull har till och med kunnat säljas för 100 kronor per kilo.

Fakta: Klädmärken i urval

Några av klädföretagen som är en del av ”The swedish whool initiative”

Seger Europe AB

Mini Rodini

Gudrun Sjödén

Tiger of Sweden

Acne Studios

Filippa K

A new Sweden

Save the date!

 

Baltic Wool Conference

8-10 oktober, Gotland

Sverige har en mycket småskalig ullindustri i jämförelse med t.ex. Norge, som har andra förutsättningar med en statligt subventionerad ullhantering. Under året har planeringen för en konferens med inbjudna föreläsare från Finland och Baltikum initierats. Då den svenska textilindustrin rustades ner, flyttades maskiner och kompetens till Baltikum.

Ett möte mellan länderna ger möjlighet till utökade kontakter för erfarenhetsutbyte. Konferensen, förlagd till Gotland, kommer att genomföras den 8-10 oktober. Programmet kommer bland annat att presentera utmaningar och utvecklingsmöjligheter runt den grå ullen, t.ex gotlandsullen, vars kvalitet har förändrats under de senaste åren.

Konferensen arrangeras med Hushållningssällskapet på Gotland som huvudman och region Gotland och NFH som medfinansiärer.

Snart kommer en hemsida!

Planeringsmöte ullforum på Gotland

IMG_4458 (2)

Foto Turistbyrån

Heldagsmöte i Donnerska huset med projektgruppen för internationellt ullmöte på Gotland med Jenny Andersson, Riina Noodapera, Annkristin Hult, Anso Norling, Frida Lindroth och Lotta Löwhagen Lundberg.
Högt i tak och  många ideer diskuterades.
Baltic Wool Conference- new perspectives on traditional fibres är arbetsnamnet för tillfället.
Save the date 8-10 october 2020 in Visby.

http://www.balticwool,com, http://www.balticwoolconference.com, info@balticwoolconference.com
Sign up for more information.

Baltic Wool Week, Baltic Wool ……

Välkommen till nätverksträff ”Gotland Grey” 9 maj 2019

Torsdagen den 9 maj bjuder Länsstyrelsen in till ett nätverksmöte ”Gotland Grey”
på Ullkontoret (Endre Stenstugu 424)

kl 18.00-18.30 Rundvandring för intresserade på Ulltvätteriet
18.30-20.30 Information och Diskussion med enkelt fika

Den här inbjudan riktar sig till dig som på olika sätt arbetar med ullförädling och vill vara med och bi-dra till att lyfta den fantastiska grå ullen. Gotland Grey är ett två-årigt projekt som syftar till att utveckla en lönsam värdekedja för grå kvalitetsull på Gotland – från tvättad ull via förädling till kund. Fokus i satsningen är industriell produkt- och produktionsutveckling. Projektet finansieras av Länsstyrelsen med medel från landsbygdsprogrammet 2014 – 2020.
Gotland Grey, som nyligen startat upp, har den 9 maj sin första nätverksträff på Ullkontoret i Endre. Centralt är att projektet jobbar affärsmässigt. Därför vill vi veta vilka behov du har och vilka slutprodukter du skulle vara intresserad av att tillverka av grå gotlandsull. Kom och diskutera!
Processledare för Gotland Grey är Lotta Löwhagen Lundberg (som gjorde förstudien ”Förutsättningar för ullfiberbaseradindustri på Gotland” våren 2018). I projektgruppen ingår också Karin Kloth, Paula Cederberg Ahlsten, Jenny Andersson och Anso Norling.

ANMÄLAN till nätverksträffen vill vi gärna ha senast den 7 maj (för att planera var vi ska sitta och hur mycket fika som behövs).

Anmäl dig till: lotta.lowhagen.lundberg@gmail.com
Har du frågor och funderingar kring projekt Gotland Grey – tveka inte att kontakta processledaren Lotta Löwhagen Lundberg på mejl ovan. Varmt välkommen den 9 maj!

 

Gotland Grey Wool

Pressmeddelande 2018-07-09

Pressmeddelande ”Goda förutsättningar för ullindustri på Gotland”.

 

Kunskap om ullförädling, god tillgång på råvara och ett växande konsumentintresse för hållbara material ger Gotland goda förutsättningar att vidareutveckla en lokal ullindustri. Det visar förstudien ”Förutsättningar för ullfiberbaserad industri på Gotland” som nu är slutförd. Förstudien finansierades av LeaderGute och Jordbruksverket och drevs av Hushållningssällskapet Gotland.

 

Lotta Löwhagen Lundberg, inhyrd konsult av Hushållningssällskapet Gotland, slår fast efter att ha presenterat rapporten för dels ullbranschen den 24 april och för särskilt inbjudna representanter för Region Gotland, Länsstyrelsen, Grönt Centrum och Får-föreningarna på Gotland den 13 juni 2018: Det finns framtidstro och utvecklingsvilja inom ullbranschen på Gotland! Många företag har konkreta investeringsplaner. Det finns också en tydlig vision om ett ullcentrum på Gotland.

 

Med Ullkontoret är Norra Europas största ulltvätteri etablerat på ön, dessutom finns tre spinnerier och en rad andra ullindustriella verksamheter. Tillgång till ett storskaligt ulltvätteri ger helt nya möjligheter för förädling av den gotländska ullråvaran, eftersom i princip all ullförädling börjar med tvättning. Ullkontoret är det enda företag i Sverige som i större skala kan erbjuda ”svensktvättad” svensk ull. Större volymer av svensk ull skickas idag för tvätt utomlands till bl.a. England och Belgien.

 

Gotland är det län i landet som, näst efter Västergötland, har flest får i landet (ca 70 000 djur). Få och stora besättningar på en relativt begränsad yta ger förutsättningar att utveckla en industriellt effektiv insamling. Ull är en förnybar råvara. Alla får i Sverige klipps 1 – 2 gånger per år och en stor del av denna naturfiber kan idag inte tas tillvara. På Gotland beräknas den årliga ullskörden till drygt 100 ton och förstudien indikerar att ca 50 – 60 procent av den ullen idag samlas in för vidareförädling. Det är en stor andel jämfört med landet i övrigt och beror främst på att det här finns etablerade industriella flöden som kan hanterar stora volymer.

 

Gotländsk ullnäring är en ganska osynlig bransch, därför har det varit en utmaning att inventera. Många har ullen som bisyssla till annat företagande. Men det är viktigt att synliggöra det som faktiskt finns! Viktigt är också att etablera begrepp som ”ullindustri” och att se ullfiber som industriell råvara.

Inom ullbranschen på Gotland finns viss kompetensbrist och behov av generationsskifte. Kompetensbristen innebär framför allt brist på teknisk kompetens och industrikompetens.

 

I rapporten konstateras att plattformar för affärsmässig samverkan saknas. Nätverk och samverkan kan bidra till utveckling och innovation. Det skulle behövas någon koordinator så att det inte ligger på enskilda ideella krafter. Ett möte har anordnats med representanter för Gotland Grönt Centrum, som är medlemmar i  ACTE (Europeiskt nätverk för textil, mode och design) och ALMI Expand för att diskutera hur man kan gå vidare med att tillskapa både kunskapscentrum och teknikcentrum framöver.

 

Vill du veta mer Kontakta VD Mats Pettersson Hushållningssällskapet/ Gotland Grönt Centrum

Tel  070 316 04 01 mats.pettersson@hush.se